Utgångspunkten för mitt arbete

Utgångspunkten för mitt arbete finns I minnen, migrationer, urbana legender, föremål och historieskrivande.
Jag är intresserad av berättelseformer som hörsägen, myter och anekdoter som jag integrerar in i varann och framkallar nya associationer och alternativa sanningar.
Berättelser i främmande språk, berättelser som består ibland endast av bildmaterial och arkiv objekt.

Insamlandet är essentiell och materialet blandas med egna fotografier, brev, måleri och skulpturer. De funna objekten i mitt konstnärskap har också fungerat som kommunikationsverktyg när jag har befunnit mig i ett främmande land med ett språk som jag inte behärskar.
Genom en kombination av text, fotografi, teckningar och collage är jag intresserad av att bygga en unik form som social skulptur som kan resa mellan vår inre psyke och yttre miljöer. Den gemensamma nämnare I konstverken är readymades och återvunna material vars spår, redogörelser eller abstraktioner jag går in I och förändrar på olika sätt.

Mina arbeten är ofta fleråriga projekt som löper parallellt med andra samarbeten.